Gældende regler på Baunehøj Ridecenter

 
1. Man opfører sig ordentligt i staldene, dvs. ingen råben, løben, slåskampe eller lign. i eller omkring staldene.

2. Sproget i staldene skal holdes i en ordentlig tone dvs. ikke ukvemsord overfor hinanden og der tales ikke nedladende til andre opstaldere eller staldpersonalet

3. Henstillinger fra staldpersonalet skal til enhver tid følges!

4. Åbningstiderne skal overholdes dvs. ingen lys eller mennesker i staldene efter lukketid.

5. I tilfælde af stævnedeltagelse eller sygdom kan der afviges fra regel nr. 4. Skriv på tavlen i foderrummet hvis du skal til stævne eller lignende. Giv altid Kirstin besked på sms hvis du af særlige grunde har behov for at komme i stalden ud over åbningstiderne.

6. Når man har muget ud fejer man fra sin egen boks og hele vejen ned til møddingen. Taber man noget undervejs udendørs, skal dette samles op og smides på møddingen. Læs i øvrigt om reglerne for udmugning i stalden her.

7. Min. 1 gang hver 14. dag skal krybber og vandkopper vaskes af i og omkring din hests boks, samt støv og spindelvæv fejes ned og boksen tjekkes efter for evt. 

8. På boksen må kun opbevares, hvad der skal bruges af staldpersonalet. Dvs.at dækkener, poser osv. ikke skal hænge på boksen.

9. Efter brug af opsadlingspladserne og vandspiltovet fejer man efter sig og fjerner skidt. Pærer fjernes med det samme, og smides på møddingen.

10. Opbevaring af udstyr, foder mm. Sker på eget ansvar. Foder SKAL opbevares i lukkede beholdere og kun efter aftale med Kirstin.

11. Opbevaring af hø, wrap eller lignende kan kun ske ifølge aftale med Kirstin.

12. Foderplaner laves i samarbejde med Kirstin. Der må ikke ændres på foder eller wrap uden det er godkendt af Kirstin.

13. Personalets anvisninger skal altid følges. Der kan kun lukkes heste på fold efter de gældende aftaler. Skal din hest ikke på fold, skal du både skrive det på foldtavlen, samt sætte en ”% Fold” -seddel på hestens boks.

14. Læs de særlige ridehusregler, og saml altid klatter op både i og udenfor ridehusene!!!! Tøm trillerbøren hvis den er fuld!

15. Der skal tages hensyn til rideskoleeleverne. De er ofte mindre rutinerede, og har derfor brug for plads til at sadle op og af i forbindelse med timerne. Her skal pensionærerne gøre plads til eleverne ca. 15 min. Før og efter timerne!!

16. Springmateriale må kun benyttes efter aftale med Kirstin.


17. Undervisningstider og undervisere skal godkendes af og aftales med Kirstin.

18. Trailerparkering er tilladt efter aftale med Kirstin og betaling via hjemmesiden. Trailere skal altid holde omme bagved ved halmladen. Trailere parkeres på eget ansvar. Evt. skader på trailere der holder parkeret på Baunehøj, er på ejers egen risiko og regning.

19. Ødelægger eller skader du eller din hest noget af inventaret på Baunehøj eller på andre folks ting/udstyr, så SKAL Kirstin straks informeres om dette. Du har pligt til at erstatte det, som du eller din hest ødelægger.
Vær i øvrigt opmærksom på at det er lovpligtigt at have en ansvarsforsikring på sin hest.

20. Som opstalder har du et medansvar i forhold til at der er pænt og rart at være på Baunehøj. Derfor forventer vi også at du deltager i nogle af de sociale arrangementer, og giver en hånd med ved arbejdsweekender. Det er hyggeligt, og giver et godt sammenhold, som bidrager til den gode stemning i hverdagen

 

21. Hunde skal holdes i snor! Kun Siggi, som bor på stedet, kan færdes frit uden snor!
 
22. Det er forbudt at håndtere heste eller færdes til hest under påvirkning af alkohol eller andre rusmidler. 

 Åbningstider på Baunehøj

Mandag til fredag kl. 7.00 – 21.00
Lørdag kl. 7.00 – 18.00 og på helligdage!
Søndag kl. 7.00 – 20.00

Alle skal være færdige på baner og i ridehusene til lukketid. ½ time efter lukketid, skal alle være færdige i stalden.
Der skal altid slukkes lys og lukkes døre i ridehusene, slukkes lys og låses af i stalde såvel som sadelrum til lukketid.
Åbningstiderne skal respekteres af alle. De er til for at sikre hestene og Baunehøjs øvrige beboere den nødvendige ro og nattesøvn.
Det er klart at der er dage, hvor nogle af specielle årsager har behov for at komme senere eller tidligere f.eks. i forbindelse med stævne. Dette skal Kirstin oplyses om.


Vedr. udmugning

Der må muges ud i selvpasser boksene mandag-tirsdag-onsdag

Ridehusregler

Der rides venstre mod venstre, når to ryttere møder hinanden.

Der bankes på inden man entrerer i ridehuset, så ryttere og heste i ridehuset er opmærksomme på at døren åbnes.

Tilskuere skal hjælpe med at opsamle hestenes klatter. Det er dog rytterens fulde ansvar at samle op efter sig selv og sin hest.

Ved mange ryttere i ridehuset rides der på samme volte. Det er underviseren i ridehuset, der bestemmer volte, og udråber hvornår volten
skiftes. Såfremt der ikke undervises i ridehuset er det ældste rytter der bestemmer, medmindre andet aftales rytterne imellem.

Lyset skal altid slukkes af den sidste rytter i ridehuset. Spar på strømmen!

Der skal altid opretholdes god tone i ridehuset. Alle der er opstaldet på Baunehøj eller har købt ridehuskort, har ret til at ride i ridehusene.

Springmateriale benyttes kun efter aftale med Kirstin.


Rygepolitik på Baunehøj Ridecenter

(Fra Dansk Rideforbund)
Kravet om røgfrit miljø i ridehaller gælder alle ridehaller og rytterstuer, uanset ejerforhold, hvortil enten medlemmer eller pensionærer har adgang. Medmindre ridecentret eller klubben har særskilte rygerum eller rygekabiner, skal eventuel rygning således foregå udenfor. Af sikkerhedshensyn anbefaler Dansk Ride Forbund at begrænse den udendørsrygning til et særskilt indrettet sted.


På Baunehøj Ridecenter må der derfor ikke på noget tidspunkt, eller under nogen omstændigheder, ryges i ridecentrets lokaler herunder stald, rytterstue og ridehus. Rygning skal foregå udendørs og skal helst kun ske på arealet ved porten til det mellemstore ridehus, og foran indgangen til hallen på plateauet ved dørene. Der må ikke smides skodder på ridecentrets område!! Disse smides i de standere (spande og lign.) som tydeligt er beregnet til at smide aske og skodder i. Det er meget vigtigt at der ikke smides papir, cigaretpakker eller andet i ”askebægerne”, da dette nemt kan medføre brand!!
Der opfordres fra ridecentrets side at tage naturligt hensyn til hinanden rygere og ikke rygere imellem. Der skal være plads til alle, og vi skal have det hyggeligt sammen.
For ansatte på Baunehøj Ridecenter skal det tilstræbes at rygning fortrinsvist foregår i pauserne, og derved ikke i arbejdstiden.