Regler for partridning

Generel information til ryttere og forældre, i forbindelse med indgåelse af aftale, om part på en pony/hest på Baunehøj Ridecenter, samt ved leje af hest efter aftale.

Hvem kan få part eller leje en hest? 
 
Hvis du går til ridning på Baunehøj Ridecenter, har du mulighed for at få part på en af vores ponyer eller heste, såfremt:
• Du har tilpas ridemæssig rutine til at kunne klare opgaven
• Du har fået og fortsætter med at få regelmæssig kvalificeret rideundervisning enten på hold eller som eneundervisning
• Du har talt med din ridelærer om hvilken hest ville være bedst for dig
• Din ridelærer og Kirstin mener at det er sikkerhedsmæssigt forsvarligt
• Der er en ledig pony/hest der vil passe til dig

OBS! Som voksen og rutineret kan du også få part. Her er de beskrevne regler på denne side også gældende, men der laves individuelle løsninger, som passer til dit behov og erfaring. 


Hvad betyder det at have en part?

Når du har part på en hest/pony får du en smagsprøve på hvad det vil sige, at have sin egen hest. Dog slipper du for en masse besvær ved at have en part i stedet for din egen hest. Bl.a. slipper du for pludselige dyrlæge eller smederegninger. Du kan opsige din part med en måneds varsel, og står derfor ikke pludselig med en hest der skal sælges, hvis du ikke kan eller vil ride mere. Du er ikke bundet op på at skulle ud og passe en hest/pony hver dag.
Du har dog som part en del af ansvaret for at hesten/ponyen bliver passet og plejet efter alle kunstens regler. Du skal også hjælpe med at vedligeholde hestens udstyr, og feks. tjekke at vandkop og krybbe er rent, når du er hos din parthest.

Hvis hesten bliver syg eller skadet, stilles en anden hest tilrådighed på partdagene, såfremt hesten slet ikke kan rides og skaden varer længere end 2 uger. Det forventes at partrytteren deltager i sygepleje, f.eks. sårbehandling, evt. gåture, skridt på den skadede hest på partdagene. Partrytteren kan ride i et aftalt tidsrum. På nogle dage kan det være at hele dagen er fri til ridning. På andre dage, er det f,eks. eftermiddag eller aften. Dette aftales særskilt ved hver partsaftale. Parthesten kan have andre opgaver på part dagen, men der tages naturligvis hensyn til at hesten anvendes til part.


Sikkerhed for dig og hesten/ponyen

Der skal altid bæres ridehjelm til hest. Det anbefales også at børn under 18 år anvender ridehjelm i stalden. I det hele taget skal de gældende regler på ridecentret altid overholdes!

Derudover skal du som partrytter altid huske:

• Der skal altid renses hove og strigles grundigt inden du skal ride
• Du skal altid feje staldgangen inden du forlader den – før og efter ridning
• Grimen skal hænge på boksen når du er ude at ride
• Striglekasser, poser m.m., koste og andre redskaber skal stilles på plads efter brug
• Sadel og hovedtøj hænges på plads. Biddet skal vaskes
• Hvis du går med hesten uden for boksen skal du altid føre den i et trækketov.Regler når du rider

Når du har selvstændig ridning kan det nogle gange godt være svært at finde ud af hvad man må/kan lave. Nogle gange er det også svært at ride sammen med en hel masse andre privatryttere. Dette kan virke forvirrende for jer til at starte med, men hvis I husker grundreglerne, bliver det nemmere:

• Der må i alt rides 1 time
• Ridning skal foregå på Baunehøj Ridecenter. Hvis du ønsker at ride tur, skal dette altid aftales med og godkendes af Kirstin.
• Bank på, og råb altid ”Jeg åbner” INDEN du åbner porten til ridehuset. Så ved dem der rider at der kommer en ind – de skal lige svare inden du åbner
• Rid altid venstre mod venstre
• Når du skal skridte til/fra skal det, som udgangspunkt, ske på hovslaget på venstre volte. Ellers spørg dem der rider om de vil have dig på eller væk fra hovslaget.

 Du skal altid samle klatter op. Både i stalden, på udendørsarealerne og på ridebaner og i ridehusene.

• Du skal som minimum skridte til og af i 10 minutter

• Springning er IKKE tilladt uden en særlig aftale med Kirstin.
• Longering er IKKE tilladt, medmindre der er lavet en aftale om dette med Kirstin.
• Parten er personlig. Dvs. man må IKKE låne sin hest/pony ud til andre. Vil man i særlige tilfælde låne sin parthest/pony ud, f.eks. til et familiemedlem der skal prøve at skridte lidt i ridehuset, skal man spørge Kirstin eller ridelæreren om lov.

Der aftales med Kirstin i hvilket tidsrum du kan tage din part hest/pony ud på partdagen(e)
Såfremt din parthest/pony er syg, så prøver vi i fællesskab at finde en erstatningshest. Den syge hest/pony skal, selv om man ikke kan ride, passes og strigles, nusse og klappes alligevel.


Ud over at ride på den/de aftalte dage og tidspunkter. Hvad er det så du gerne må?

• Du må gerne vaske hove og hale på hesten. 
• Benene må vaskes/skylles hvis de trænger.
• Du må gerne ride uden sadel – det er ikke tilladt at ride med sporer når man rider uden sadel.
• Du må skridte med tæppe om vinteren
• Du må gerne skridte op ad vejen til det gule hus eller ned til starten af ridestien. Dog må Baunehøjs område må aldrig forlades med hesten uden Kirstins tilladelse.

Læs også basisreglerne for soignering og ridning af Baunehøjs heste her

Når du tilmelder dig din partridning, indvilliger du i at overholde disse regler for partridning, ligesom du accepterer opsigelsesvarslet på løbende måned + en måned.

Baunehøj Ridecenter forbeholder sig ret til, at opsige aftalen mellem partrytteren og ridecentret, med omgående virkning, uden yderligere varsel, hvis ovennævnte regler og retningslinier misligholdes.

Der er lukket for almindelig partridning i sommerferien. Evt. mulighed for sommerpart- Læs mere andet steds om dette.-


OBS! Undervisning

Når du har part skal du som udgangspunkt modtage undervisning mindst 2 gange om måneden. Dette kan enten være eneundervisning eller undervisning på hold. Denne regel er til for at sikre at du og hesten udvikler jer i den rigtige retning. Der er forskellige muligheder for undervisning. Tal med Kirstin eller din ridelærer om dette.