Beredskabsplan – Baunehøj Ridecenter

En beredskabsplan er et værktøj som beskriver hvordan ridecentret og klubbens medlemmer skal handle hvis ulykken sker.

Vigtige telefonnumre:

Baunehøj Ridecenter v/Kirstin Skjoldshøj
Telefon: 26 74 28 48 kms@kirstin.dk

Bestyrelsesformand i Baunehøj Rideklub Næstved
Niels Holck Telefon: 40840346 geister4700@gmail.com

Adresse på ridecentret: Baunehøj Ridecenter, Fællesejevej 21, 4700 Næstved

Handlingsplan:

Hvad er det første der skal gøres?

o Ring ALARM 112

o Kontakt personer i klubben

o Beskriv ulykke

o Evakuering

 

Førstehjælpskasser: Førstehjælpskasser finder du i den store stald på væggen ved indgangen til foderrummet, i fysrummet og i cafeen.

Brandslukningsudstyr: Brandslukningsudstyr finder du i hver stald. Norit brandservice efterser årligt brandslukkerne og førstehjælpskasserne.

 

Beredskabsplan ved ulykker

1. Stop ulykken.

2. Giv livredende førstehjælp - stands eventuelle blødninger.

3. Hold den tilskadekomne varm.

4. Rens og forbind mindre skader - benyt evt. førstehjælpskassen.

5. Afskærm tilskadekomne, så tilstanden ikke forværres.

6. Få en anden til at tage sig af hesten/stoppe maskinen.

7. Bliv ved tilskadekomne og vurder dennes tilstand.

8. Ring ALARM 112 ved mindste tvivl:

A. Beskriv ulykken.
B. Beskriv tilskadekomnes tilstand.
C. Oplys adressen: Baunehøj Ridecenter, Fællesejevej 21, 4700 Næstved.
D. Oplys evt. dit telefonnummer.

9. Tilkald voksne eller kvalificeret hjælp på stedet.

10. Når ambulancen er på vej, send én person til at stå ved vejen/indkørslen og vise vej til tilskadekomne.

Opfølgning på ulykker:

· Eventuelle ulykker evalueres af Kirstin og bestyrelsen med henblik på fremtidig forebyggelse og eventuelle ændringer i sikkerhedsvejledningen.

 · Kirstin og bestyrelsen evaluerer alle sikkerhedsregler og beredskabsplaner en gang årligt – på første bestyrelsesmøde – og gennemgår dem ved den årlige general forsamling.

 

Beredskabsplan ved brand på Baunehøj Ridecenter

Kirstin, undervisere, bestyrelsesmedlemmer eller ældste tilstedeværende medlem/pensionær, skal tage den overordnede styring, hvis en brand eller ulykke opstår.

 Vis omtanke, så risikoen for brand og udvikling af brand minimeres, bevar roen og tænk på sikkerheden for menneskerne først.

1. Uanset brandens omfang ring ALARM 112.

A. Adresse: Baunehøj Ridecenter, Fællesejevej 21 eller 25, 4700 Næstved

Indkørsel til ridehus og stald sker fra Fællesejevej

B. Hvor det brænder: Hvilken stald, ridehus, hal mv.

C. Fjern evt. biler eller andre ting som kunne stå i vejen for brandvæsenet.

D. Send én person til at stå ved vejen, og vise brandvæsenet hurtigst muligt mod branden.

 

2. Hent pulverslukker og forsøg selv at slukke branden – luk branddøren til stalden og øvrige døre.

3. Alarmer Kirstin, Torben, Anders – og evt. staldpersonalet.

4. Tilkald andre voksne eller kvalificeret hjælp.

5. Få alle børn og unge under 16 år ud af stalden og nærmeste voksen samler dem ved cykelskuret.

6. Få voksne med kendskab til heste til at lukke hestene ud på nærmeste folde.

7. TRÆK hestene, hvis de lukkes løs vil de risikere at søge tilbage til deres bokse.

8. Når alle mennesker og dyr er kommet ud, luk porte og døre så ilden ikke spreder sig.

9. Ved voldsom røgudvikling skal det forhindres, at der går mennesker ind i området.

10. Overvej om det er nødvendigt at få mennesker og heste ud af de øvrige stalde, ridehuset, rytterstuer, huse mv.

11. Alle følger anvisninger fra brandvæsnet og personale.

12. Fjern evt. biler eller andre ting som kunne stå i vejen for brandvæsenet.

13. Ankommer du til Baunehøj for at hjælpe ved branden, parker din bil hensigtsmæssigt.

Husk, at der ikke parkeres eller henstilles biler og genstande foran døre og porte som skal anvendes ved evakuering og sikre adgang til brandbiler mv.

Når den akutte fare er overstået: Kirstin og bestyrelsen underretter alle pensionærer og forældre.

· Find alternative løsninger til hestene, f.eks. folde eller opstaldning andre steder.
· Kirstin og Bestyrelsen samler hurtigst muligt alle berørte personer til krisemøde.