Indkaldelse til generalforsamling i Baunehøj Rideklub Næstved

GENERALFORSAMLINGEN AFHOLDES VIRTUELT DEN 4/5 2020 VIA MESSENGER PGA CORONAVIRUS-SITUATIONEN

REGNSKABET FOR 2020 SES HER
 

DAGSORDEN:

1.      Valg af dirigent - bestyrelsen foreslår Niels Holck.

2.      Valg af referent

3.      Bestyrelsens beretning.     

Regnskab for 2019 fremlægges til godkendelse

4.      Fastsættelse af kontingent.

5.      Behandling af indkomne forslag   - frist for indlevering af forslag er fredag d.28.februar på brn.staevne@gmail.com eller i postkassen ved det lille ridehus.

6.      Valg af formand - på valg er Rikke Dam Schrøder hun modtager ikke genvalg. Bestyrelsen foreslår Niels Holck

7.      Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer – på valg er Stine Sjøholm, der modtager genvalg, samt Susie Lafrenz Melhedegaard der ikke genopstiller.

8.      Valg af suppleanter til bestyrelsen. Der skal vælges to suppleanter

9.      Valg af juniorrepræsentant - på valg er Nicoline Dam Schrøder

10. Valg af suppleant til juniorrepræsentant - på valg er Emilie Buch

11. Valg af revisor, Niels Holck og revisorsuppleant Stine Rudbæk er begge på valg.

12. Eventuelt

Vi skal hylde vores ranglistevindere 2019

Vinder hest dressur: Birgitte Søgaard Jacobsen/Calypso K

Vinder pony dressur: Laura Hulvej Grastengaard/Elmegårdens Sir Konrad

Vinder hest spring: Emilie Buch/Hupilot

Vinder pony spring: Nicoline Dam Schrøder/Rousillon Not Wanted (Monty)

og vores guldvinder fra Special Olympics i Abu Dhabi:  Marie Vielsøe-Nielsen

 

OBS. Regnskabet er tilgængeligt på hjemmesiden www.baunehoejridecenter.dk  og på klubbens Facebookside cirka en uge før generalforsamlingen. HUSK du skal selv printe regnskabet ud og medbringe det til generalforsamlingen.

 Her kan du se indkaldelsen i et flottere og printervenligt format: