BAUNEHØJ RIDEKLUB - NÆSTVED BRN
Klubben er optaget af Dansk Rideforbund pr. 1/7 2012


_____________________________________________________________
Velkommen kære medlemmer og nye medlemmer til Baunehøj Rideklub Næstved (BRN)
Da vi er en ny klub under udvikling, er der stadig aktiviteter vi arbejdet fremadrettet på at få etableret.
Vi har allerede holdt både C og D stævner, fastelavn osv. Med succes :-)

Medlemskontingent betales hvert år, via hjemmesiden www.baunehoejridecenter.dk . Alternativt efter aftale med bestyrelsen, kan der betales til klubbens
konto nr. 6070-1213872.

Kontingent:
Junior 300,- årligt
Senior 400,- årligt
Passiv 200,- årligt

Er der noget du gerne vil vide, eller noget du er i tvivl om, der du altid velkommen til at kontakte et af bestyrelsesmedlemmerne.

Vi glæder os til at have dig som medlem i vores klub.

Vær opmærksom på reglerne vedr. udmelding af Baunehøj Rideklub Næstved: Hvis du vil meldes ud af klubben, skal du senet den 1/12 i indeværende år sende en mail til gunhildes@hotmail.com med din udmeldelse for næste år. Et klubmedlemskab gælder for et helt år ad gangen.