Nyhedsbrev for Baunehøj september/oktober 2017

Her er lidt oplysninger til alle jer der kommer på Baunehøj Ridecenter. Efteråret er over os, og det er tid til at forberede os på vinteren.


Arbejdsdag!  For alle
??

Kom og giv en hånd med, så vi kan få styr på det sidste! ??

Vi har netop i september afholdt en arbejdsweekend, hvor vi har fået lavet en masse ting, som kommer os alle til gode. Men.. Vi mangler stadig at få lavet nogle ting færdige, og derfor er der arrangeret arbejdsdag den 8/10 på Baunehøj.

Vi skal her have gjort den nye rytterstue ved det mellemstore ridehus færdigt. Denne rytterstue vil kunne benyttes af alle, og er især tiltænkt tilskuere til rideholdene, som denne vinter kan opholde sig i rummet i varmere temperatur, og samtidig se rytterne ride i hallen. Rummet kan også bruges til hyggeligt samvær før og/eller efter ridning. Vi har brug for hjælp til at få malet vægge, skruet hylder op, sat borde og stole på plads, og generelt gøre rummet hyggeligt.

Et andet projekt er, at gøre pladsen ved halmladen færdig. Der skal køres nogle læs på genbrugen, og ryddes færdigt, så der bliver god plads til trailere mm.

Ridebanerne skal have rettet kanterne, så de kan bruges i vinter også, og er nemme at klargøre til, når vi igen kan hilse foråret velkommen.

Rydning af Plads færdig. Maling af rytterstue. Klargøring til ridestævne- SØNDAG DEN 8/10!

JEG ER KLAR OVER AT DER SAMME DAG ER RID FOR DOMMER, MEN DEM DER SKAL RIDE OM FORMIDDAGEN, KAN MÅSKE HJÆLPE OM EFTERMIDDAGEN OG OMVENDT?

Kl. 9-18- Spred rygtet og mød op, så vi kan være klar til vinteren med plads til trailere, Rytterstue ved det mellemstore ridehus, pæne ridehuse mm.

KANTER PÅ RIDEBANERNE

MALING OG INDRETNING AF RYTTERSTUE ved det mellemstore ridehus

RYDNING AF TRAILERPLADS!

Spred rygtet. Lad os få klaret det sidste inden vinteren kommer ?? ALLE ER VELKOMNE ??
 

Hjemmesiden og facebook grupperne

Husk at holde dig opdateret på hjemmesiden www.baunehoejridecenter.dk  I øjeblikket er hjemmesiden dog ved at blive opdateret, og der bliver ændret på nogle ting i løbet af de næste uger. Vi håber på et godt og velfungerende resultat.

Udover hjemmesiden er det en god ide også at holde sig opdateret på vores Facebook grupper. Baunehøj Rideklub Næstved har en facebook side med samme navn, som rummer oplysninger til alle klubbens medlemmer, og dermed også brugere af Baunehøj Ridecenter.

For rideskoleeleverne er der også siden ”Rideskolen Baunehøj”

 For opstaldere/hesteejere er der siden ”Ny intern gruppe for opstaldere på Baunehøj Ridecenter”, som rummer interne beskeder vedr. heste og opstaldning.

 


Opsadling til ridehold.

Husk at der skal være plads til alle. Skolerytterne skal have 15 min til at sadle op inden timen starter. I dette tidsrum forventes det at privatryttere giver plads, så skolerytterne kan sadle op og være klar til timen.
(Se evt. ridehusreservationerne for hvornår der er hold)


 

 

Prisstigninger pr. 1/11 2017

Der kommer prisstigning på rideholdene, og til dem der selv køber foder til sin hest.

De nye priser vil være:

RIDEHOLD Under 18 år: 450 kr/md.

RIDEHOLD Over 18 år: 530 kr/md.

PARTRIDNING stiger med 40 kr./md

EGET FODER Pr. 1/11 koster det 100 kr. mere at fodre med eget foder.

 

 

 

 

 

Stævner og arrangementer i den kommende periode:

Ryttermærkeprøver søndag den 1/10 fra kl. 10

Rid for dommer kursus og arbejdsdag den 8/10

 

C stævne i Spring den  fredag-lørdag-søndag den 20-22/10

D stævne med klubmesterskaber i dressur og spring i weekenden den 28-29/10.

Holdridning den 2/12

Se kalenderen på hjemmesiden www.baunehoejridecenter.dk. Her står også dato for diverse kurser, hvornår der er julefrokost mm.

 

Medlemskab af rideklubben:

Alle der rider på Baunehøj skal være medlem af Baunehøj Rideklub Næstved.
Det gælder dig der rider på hold eller har part på Baunehøjs heste, dig der har din egen hest opstaldet, dig der har din egen hest med på Baunehøj, dig der har part på en af de opstaldede heste, og dig der er underviser som jævnligt rider på jeres heste og benytter Baunehøjs faciliteter. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Særligt til dem der har hest opstaldet på Baunehøj:

Ormekur:

Alle heste på Baunehøj skal følge vores ormebekæmpelsesprogram.

Her i løbet af de kommende uger skal hestene have analyseret gødningsprøver.

Vi tager prøverne og sender dem til analyse, og behandler de heste der har behov for det.

Efterfølgende sendes en særskilt faktura på dette.

Hestene skal denne gang tjekkes for strongolider (alm. orm) og spolorm.
Vi tager stikprøver for bændelorm.

Du har selvfølgelig mulighed for at få oplyst din hests ormestatus og behandlingsstrategi.

 

Nøgler til privatsadelrummet.

Mangler du nøgle til sadelrummet, så kontakt Kirstin på kms@kirstin.dk

Sadelrummet skal være lukket og låst! Også i dagtimerne.

 

Undervisningstavle.

Der er kommet ny tavle i stalden med oplysninger om undervisningstider.

Ændringer i forhold til undervisning skrives på tavlen 2 dage før.

 

Ny medarbejder:

Jan Riknagel er nystartet i stalden i hverdagene. Jan har erfaring med pasning af heste gennem mange år.

Jan er ved at komme godt ind i systemet her, og har en god kontakt med hestene.
 Beskeder til Jan skrives på tavlen.

Al henvendelse vedr. foder og rutiner skal fortsat ske til Kirstin. Helst på mail: kms@kirstin.dk

Ellers på tavlerne til stald eller fold i foderrummet.

I ønskes alle et godt efterår
??