Kontaktoplysninger:
 
Baunehøj Ridecenter v. Kirstin Skjoldshøj
Fællesejevej 21
4700 Næstved
Mail: kms@kirstin.dk  
 
Generelle forespørgsler vedr. opstaldning, rideundervisning på hold, partridning, ridefysioterapi og handicapridning mm. send mail til Kirstin Skjoldshøj på kms@kirstin.dk. Husk navn og telefonnummer, så jeg kan kontakte dig!
 
 
Vedr. klubben BRN - se under menupunktet Baunehøj Rideklub.