Generel information til ryttere og forældre, i forbindelse med indgåelse af aftale, om part på en pony/hest på Baunehøj Ridecenter.

Hvem kan få part? 
 
Hvis du går til ridning på Baunehøj Ridecenter, har du mulighed for at få part på en af vores ponyer eller heste, såfremt:
• Du har tilpas ridemæssig rutine til at kunne klare opgaven
• Du har fået og fortsætter med at få regelmæssig kvalificeret rideundervisning enten på hold eller som eneundervisning
• Du har talt med din ridelærer om hvilken hest ville være bedst for dig
• Din ridelærer og Kirstin mener at det er sikkerhedsmæssigt forsvarligt
• Der er en ledig pony/hest der vil passe til dig

OBS! Som voksen og rutineret kan du også få part. Her er de beskrevne regler på denne side også gældende, men der kan laves individuelle løsninger med mulighed for lempelse af f.eks. undervisningskravet alt efter behov og erfaring. 


Hvad betyder det at have en part?

Når du har part på en hest/pony får du en smagsprøve på hvad det vil sige, at have sin egen hest. Dog slipper du for en masse besvær ved at have en part i stedet for din egen hest. Bl.a. slipper du for pludselige dyrlæge eller smederegninger. Du kan opsige din part med en månedsvarsel, og står derfor ikke pludselig med en hest der skal sælges, hvis du ikke kan eller vil ride mere. Du er ikke bundet op på at skulle ud og passe en hest/pony hver dag.
Du har dog som part en del af ansvaret for at hesten/ponyen bliver passet og plejet efter alle kunstens regler.
Det vil sige at:

• Sadel og hovedtøj skal renses/pudses en gang om måneden, samtidig skal sadelunderlaget skiftes, hvis det er nødvendigt
• Hver gang du skal ride din hest/pony skal du huske at tjekke vandkop og krybbe. Vandkoppen skal være så ren at du selv har lyst til at drikke fra den, og krybben skal være så ren at du selv vil spise fra den.
• Husk at der kan være flere parter på samme hest/pony, det er derfor vigtigt at I er fælles om opgaverne.
• Baunehøj Ridecenter forbeholder sig ret til, i særlige tilfælde, at flytte enkelte partdage, hvis dette er nødvendigt pga. arrangementer eller lignende. Partrytteren får i sådanne tilfælde besked, og der aftales en erstatningsdag.


Sikkerhed

Der skal altid bæres ridehjelm til hest. Det anbefales også at børn under 18 år anvender ridehjelm i stalden. I det hele taget skal de gældende regler på ridecentret altid overholdes!
Derudover skal du som partrytter altid huske:

• Der skal altid renses hove og strigles grundigt inden man skal ride
• Man skal altid feje staldgangen inden man forlader den – før og efter man rider
• Grimen ligges i krybben inden man går ud for at ride
• Striglekasser, poser m.m., koste og andre redskaber skal stilles på plads efter brug
• Sadel og hovedtøj hænges på plads. Biddet skal vaskes
• Alle heste og ponyer skal have grimen af i boksen. Hvis du går med hesten uden for boksen skal du altid føre den i et trækketov.


Regler når du rider

Når du har selvstændig ridning kan det nogle gange godt være svært at finde ud af hvad man må/kan lave. Nogle gange er det også svært at ride sammen med en hel masse andre privatryttere. Dette kan virke forvirrende for jer til at starte med, men hvis I husker grundreglerne, bliver det nemmere:

• Der må i alt rides 1 time
• Ridning skal foregå på Baunehøj Ridecenter. Hvis du ønsker at ride tur, skal dette altid aftales med og godkendes af Kirstin.
• Bank på, og råb altid ”Jeg åbner” INDEN du åbner porten til ridehuset. Så ved dem der rider at der kommer en ind – de skal lige svare inden du åbner
• Rid altid venstre mod venstre
• Når du skal skridte til/fra skal det, som udgangspunkt, ske på hovslaget på venstre volte. Ellers spørg dem der rider om de vil have dig på eller væk fra hovslaget.
• Du skal som minimum skridte til og af i 10 minutter
• Springning er IKKE tilladt uden en særlig aftale med Kirstin.
• Longering er IKKE tilladt.
• Parten er personlig. Dvs. man må IKKE låne sin hest/pony ud til andre. Vil man i særlige tilfælde låne sin parthest/pony ud, f.eks. til et familiemedlem der skal prøve at skridte lidt i ridehuset, skal man spørge Kirstin eller ridelæreren om lov.

Der aftales med Kirstin eller Lena i hvilket tidsrum du kan tage din part hest/pony ud på partdagen(e)
Såfremt ens parthest/pony er syg, så prøver vi i fællesskab at finde en erstatningshest. Den syge hest/pony skal, selv om man ikke kan ride, passes og strigles, nusse og klappes alligevel.


Ud over at ride på den/de aftalte dage og tidspunkter. Hvad er det så du gerne må?

• Du må gerne vaske hove og hale på hesten. Brug dog aldrig sæbe på haleroden..
• Benene må vaskes/skylles hvis de trænger.
• Du må gerne ride uden sadel – det er ikke tilladt at ride med sporer når man rider uden sadel.
• Du må skridte med tæppe om vinteren
• Du må gerne skridte op ad vejen til det gule hus eller ned til starten af ridestien, såfremt at Kirstin har godkendt dette. Dog må Baunehøjs område må aldrig forlades uden vores tilladelse.

NB: Såfremt en eller flere at ovenstående punkter ikke overholdes, forbeholder Baunehøj Ridecenter sig ret til, at opsige aftalen mellem partrytteren og ridecentret, med omgående virkning, uden yderligere varsel. Det samme gælder såfremt betaling ikke modtages rettidigt


OBS! Undervisning

Når du har part skal du modtage undervisning mindst 2 gange om måneden. Dette kan enten være eneundervisning eller undervisning på hold. Denne regel er til for at sikre at du og hesten udvikler jer i den rigtige retning. Der er forskellige muligheder for undervisning. Tal med Kirstin, din ridelærer eller Lena om dette.